BLACK FRIDAY? 
U nas calutki BLACK WEEK!

O RANY! Jak ten czas leci. Mamy już drugą połowę Listopada! A przecież ledwo co były zeszłoroczne Święta. Wam też ten czas minął tak szybko? Jedną z zalet aktualnego miesiąca jest zdecydowanie Black Friday. Oj taaaak. Już widzimy te wasze uśmieszki! Czekacie na 26 Listopada, co? :) 

U NAS NIE MUSISZ CZEKAĆ DO CZARNEGO PIĄTKU!

Twój Internetowy Sklep Zoologiczny Stacja Zwierzak przygotował dla Ciebie PROMOCJE PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ!
BLACK WEEK STACJAZWIERZAK.PL startuje 22.11.2021 i potrwa do końca listopada!

BLACK WEEK 2021 w Sklepie zoologicznym online StacjaZwierzak.pl

będzie się charakteryzował CODZIENNIE CZYMŚ NOWYM!


22 LISTOPADA 2021 - PONIEDZIAŁEK23 LISTOPADA 2021 - WTOREK

 

24 LISTOPADA 2021 - ŚRODA

 

25 LISTOPADA 2021 - CZWARTEK

+

 

26 LISTOPADA 2021 - PIĄTEK

+

+

 

27 LISTOPADA 2021 - SOBOTA

 

28 LISTOPADA 2021 - NIEDZIELA 
Regulamin promocji:
  1. Organizatorem promocji pod nazwą “BLACK WEEK 2021” zwanej dalej „Promocją” lub „Akcją”, jest Piotr Grotkowski Sylveon Company z siedzibą w Warszawie przy ul. Chodeckiej 14, lok. 114, o numerze NIP: 5242922935, zwany dalej „Organizatorem” lub „Stacja Zwierzak”. 
  2. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej Organizatora www.stacjazwierzak.pl („Strona Internetowa”) i skierowana jest do użytkowników Strony Internetowej zwanych dalej „Klientami”.  
  3. Regulamin Promocji („Regulamin”) działa w połączeniu z Regulaminem ogólnym sklepu oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 
  4. Promocja jest ograniczona czasowo i jest podzielona etapowo.
  5. Każdy etap trwa jeden dzień o ile nie zaznaczono inaczej.
  6. Promocja obowiązuje w dniach 22.11.2021-28.11.2021.
  7. W Promocji dnia 22.11.2021 Klient uzyskuje prawo do darmowej wysyłki InPost Paczkomaty w przypadku gdy:
   1. Waga przesyłki wynosi do 25 kg
   2. Wartość zamówienia wynosi 59.01 zł lub więcej
  8. W Promocji dnia 23.11.2021 Klient uzyskuje prawo do korzystania z nieograniczonej ilości rabatów na produkty:
   1. Znajdujące się w dziale Promocje
   2. Klient może uzyskać również prawo do darmowej wysyłki InPost Paczkomaty w przypadku gdy:
    1. Waga przesyłki wynosi do 25 kg
    2. Wartość zamówienia wynosi 79.01 zł lub więcej
   3. Punkt 8.2 łączy się z promocją punkt 8.1
  9. W Promocji dnia 24.11.2021 Klient uzyskuje prawo do otrzymania gratisowych produktów w przypadku gdy:
   1. Klient zaznaczy pole Gratis Niespodzianka przy składaniu zamówienia przed etapem płatności
   2. Waga przesyłki wynosi do 25 kg
   3. Wartość zamówienia wynosi 69.01 zł lub więcej
   4. Produkt gratis jest wybierany przez Organizatora promocji
   5. Klientowi nie przysługuje prawo późniejszej wymiany gratisowego produktu ze względu na jego darmowy charakter
   6. Klient może uzyskać również prawo do darmowej wysyłki InPost Paczkomaty w przypadku gdy:
    1. Waga przesyłki wynosi do 25 kg
    2. Wartość zamówienia wynosi 79.01 zł lub więcej
   7.  Punkt 9.6 łączy się z promocją punkt 9.1
  10. W Promocji dnia 25.11.2021 Klient uzyskuje prawo do darmowej wysyłki InPost Paczkomaty w przypadku gdy:
   1. Waga przesyłki wynosi do 25 kg
   2. Wartość zamówienia wynosi 59.01 zł lub więcej
   3. Klient może uzyskać również prawo do otrzymania gratisowych produktów w przypadku gdy:
    1. Klient zaznaczy pole Gratis Niespodzianka przy składaniu zamówienia przed etapem płatności
    2. Waga przesyłki wynosi do 25 kg
    3. Wartość zamówienia wynosi 69.01 zł lub więcej
    4. Produkt gratis jest wybierany przez Organizatora promocji
    5. Klientowi nie przysługuje prawo późniejszej wymiany gratisowego produktu ze względu na jego darmowy charakter
   4. Punkt 10.3 łączy się z promocją punkt 10.1
  11. W Promocji dnia 26.11.2021 Klient uzyskuje prawo do wszystkich dotychczasowych promocji to znaczy, tych opisanych w punkcie 7, 8, 9 przypadku gdy spełni wymagania określone w punktach danej promocji, tj. np. Dla darmowej wysyłki Paczkomaty Inpost należy dokonać zamówienia na minimum 59.01 o wadze przesyłki do 25kg. Można uzyskać również gratis w przypadku przekroczenia 69.01 i zaznaczenia pola Gratis itd.
  12. W Promocji dnia 27.11.2021 oraz 28.11.2021 Klient uzyskuje prawo do korzystania z nieograniczonej ilości rabatów na produkty:
   1. Znajdujące się w dziale Promocje lub
   2. Nieznajdujące się w dziale Promocje podając kod rabatowy DZIENDOBRY w momencie finalizowania transakcji. Kod obniża wartość zamówienia o 10%
  13. Każdy Klient może skorzystać z promocji kilka razy w trakcie jej trwania, ale tylko jeden raz każdego dnia trwania promocji. Liczone jest pierwsze zamówienie złożone danego dnia spełniające warunki Promocji.
  14. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
  15. Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w Regulaminie i je akceptuje, a także zobowiązuje się ich przestrzegać.
  16. Wszelkie reklamacje w zakresie Promocji należy przesyłać na adres mailowy kontakt@stacjazwierzak.pl nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej.
  17. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 31 dni od daty otrzymania reklamacji.
  18. Organizator poinformuje Klienta o decyzji i wyniku reklamacji wysyłając odpowiedź na adres email z którego reklamacja została wysłana.
  19. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.).
  20. Regulamin Promocji dostępny jest na Stronie Internetowej Organizatora.
  21. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Klientów z uczestnictwa w Akcji lub dopuszczających do udziału w Akcji.
  22. W przypadku kwestii spornych decyzja wydana przez Stacja Zwierzak jest wiążąca. 
  23. Przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów, nie będą brane pod uwagę nieznajomość lub niezrozumienie przez Klienta postanowień Regulaminu.
  24. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Regulaminu, Organizator ma prawo natychmiast zamknąć konto takiego Klienta, wykluczyć go z dalszej możliwości zamówień lub też z udziału z przyszłych promocji.
  25. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Klienta z uczestnictwa w Akcji oraz anulowania korzyści dodatkowej związanej z udziałem w Promocji w szczególności w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Promocji lub Regulaminu Sklepu, lub w przypadku podjęcia przez Klienta działań mających na celu ominięcie wymagań określonych w Regulaminie dla uczestnictwa w Akcji lub w przypadku stosowania jakichkolwiek innych praktyk mających cechy wyłudzenia korzyści.