BLUE MONDAY

w STACJAZWIERZAK.PL

A po co to? A na co to komu? :) 


Najbardziej depresyjny dzień w roku? Nie u nas!

Blue monday wypadający 17 stycznia 2022, to według naukowców najbardziej depresyjny dzień w ciągu roku. Z tej okazji mamy dla Was promocję, jakiej jeszcze nie było! Zwracamy 15% wartości Twojego zamówienia! Przyznacie, że całkiem kuszące, co? :) Od razu ten ponury poniedziałek staje się mniej depresyjny! 


Zrób zakupy na StacjaZwierzak.pl z uśmiechem.


Toż to prawdziwe szaleństwo! Blue monday trwaj ;)


bluemonday_promocja

Blue Monday 17.01.2022

> Zwracamy 15% wartości zamówienia
> Zwrot w postaci punktów lojalnościowych Łapek
> Punkty Łapki można wymienić na gotówkowe obniżenie następnego zamówienia

> W koszyku, przed płatnością podaj kod: BLUEMONDAY

> Minimalna wartość koszyka 59 PLN
> Maksymalna wartość zwrotu wynosi 25 PLN

(Przykład: Przy zamówieniu za 100 PLN zwrot wyniesie 15 PLN ; Przy zamówieniu za 200 PLN zwrot wyniesie 25 PLN)
Regulamin promocji:
  1. Organizatorem promocji pod nazwą “Zwrot 15% - Blue Monday 2022” zwanej dalej „Promocją” lub „Akcją”, jest Piotr Grotkowski Sylveon Company z siedzibą w Warszawie przy ul. Chodeckiej 14, lok. 114, o numerze NIP: 5242922935, zwany dalej „Organizatorem” lub „Stacja Zwierzak”. 
  2. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej Organizatora www.stacjazwierzak.pl („Strona Internetowa”) i skierowana jest do użytkowników Strony Internetowej zwanych dalej „Klientami”.  
  3. Regulamin Promocji („Regulamin”) działa w połączeniu z Regulaminem ogólnym sklepu oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 
  4. Promocja jest ograniczona czasowo i obowiązuje w dniu 17.01.2022.
  5. W Promocji Klient uzyskuje prawo do uzyskania Punktów Łapek określonych Regulaminem Programu Lojalnościowego Łapki w wysokości 15% wartości zamówienia, w przypadku, gdy podczas trwania promocji:
   1. Spełnione zostaną warunki standardowe Programu Lojalnościowego Łapki, znajdujące się pod adresem https://stacjazwierzak.pl/news/n/271/Program-Lojalnosciowy-Lapki
   2. Złoży zamówienie o wartości wyższej lub równej 59 PLN
   3. Kod rabatowy BLUEMONDAY zostanie wpisany na podstronie realizacji zamówienia
  6. Standardowa ilość Łapek zostaje przyznana natychmiastowo po zakupie. Łapki dodatkowe - promocyjne, zostaną dopisane do konta maksymalnie w ciągu 48 godzin od momentu opłaconego zamówienia. 
  7. Kod obniża wartość zamówienia o 0,10 PLN i jest to równoznaczne z przyjęciem kodu przez system.
  8. Maksymalna wartość doładowania Punktów Łapek jest ograniczona do kwoty 25 PLN, tj. 500 Łapek. Dla przykładu za zamówienie o wartości 100 PLN przysługuje 300 Łapek o łącznej wartości 15 PLN, odpowiadające 15% wartości zamówienia. Dla zamówienia o wartości 200 PLN przysługuje 500 Łapek o łącznej wartości 25 PLN.
  9. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
  10. Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w Regulaminie i je akceptuje, a także zobowiązuje się ich przestrzegać.
  11. Wszelkie reklamacje w zakresie Promocji należy przesyłać na adres mailowy kontakt@stacjazwierzak.pl nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej.
  12. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 31 dni od daty otrzymania reklamacji.
  13. Organizator poinformuje Klienta o decyzji i wyniku reklamacji wysyłając odpowiedź na adres email z którego reklamacja została wysłana.
  14. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.).
  15. Regulamin Promocji dostępny jest na Stronie Internetowej Organizatora.
  16. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Klientów z uczestnictwa w Akcji lub dopuszczających do udziału w Akcji.
  17. W przypadku kwestii spornych decyzja wydana przez Stacja Zwierzak jest wiążąca. 
  18. Przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów, nie będą brane pod uwagę nieznajomość lub niezrozumienie przez Klienta postanowień Regulaminu.
  19. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Regulaminu, Organizator ma prawo natychmiast zamknąć konto takiego Klienta, wykluczyć go z dalszej możliwości zamówień lub też z udziału z dalszych promocji.
  20. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Klienta z uczestnictwa w Akcji oraz anulowania korzyści dodatkowej związanej z udziałem w Promocji w szczególności w następujących przypadkach:
   1. naruszenia postanowień Regulaminu,
   2. podjęcia przez Klienta działań mających na celu ominięcie wymagań określonych w Regulaminie dla uczestnictwa w Akcji lub w przypadku stosowania jakichkolwiek innych praktyk mających cechy wyłudzenia korzyści.