Dzień Kundelka

w STACJAZWIERZAK.PL

Świętuj z nami! 


Kto powiedział, że ważne są tylko te święta, które są w kalendarzach drukowanych?!

Dzień Kundelka to nieformalne, lecz ważne święto. 25 października obchodzą je wszystkie wielorasowe pieski.Świętuj je razem z nami i swoim psiakiem! 

Czekamy na zdjęcie Twojego pupila! Wstaw je na Instagram i oznacz @stacjazwierzak na zdjęciu i w opisie fotki. 
Będziemy zaszczyceni, gdy będziemy mogli zobaczyć uśmiechnięty pyszczek Twojego pupila.

Każda osoba, która oznaczy nas na pieskowym zdjęciu, otrzymuje kod rabatowy na 25%! 

Toż to prawdziwe świętowanie! Szaleństwo trwaj ;)


dzienkundelka_promocja

Dzień Kundelka 25.10.2021

Promocja na absolutnie wszystko z kategorii PIES! 

Cała zawartość koszyka -25%!

Minimalna wartość koszyka BRAK.

Podaj kod: Kod uzyskasz w wiadomości prywatnej,
po wrzuceniu zdjęcia swojego psa w serwisie Instagram
i oznaczenie @stacjazwierzak na zdjęciu i w opisie!


Regulamin promocji:
  1. Organizatorem promocji pod nazwą “Dzień Kundelka 25.10.2021” zwanej dalej „Promocją” lub „Akcją”, jest Piotr Grotkowski Sylveon Company z siedzibą w Warszawie przy ul. Chodeckiej 14, lok. 114, o numerze NIP: 5242922935, zwany dalej „Organizatorem” lub „Stacja Zwierzak”. 
  2. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej Organizatora www.stacjazwierzak.pl („Strona Internetowa”) i skierowana jest do użytkowników Strony Internetowej zwanych dalej „Klientami”.  
  3. Regulamin Promocji („Regulamin”) działa w połączeniu z Regulaminem ogólnym sklepu oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 
  4. Promocja jest ograniczona czasowo i obowiązuje w dniach 24.10.2021 - 31.10.2021.
  5. W Promocji Klient uzyskuje prawo do uzyksania kodu rabatowego uprawniającego do obniżenia kwoty do zapłaty za stworzone zamówienie o 25% w przypadku, gdy w terminie 24.10.2021 13:00 do 27.10.2021 23:59 udostępni zdjęcie psa w serwisie Instagram, które będzie zawierało oznaczenie profilu @stacjazwierzak na zdjęciu, jak i w opisie zdjęcia.
  6. Organizator promocji zobowiązuje się do kontaktu poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram z osobą, która spełniła warunki opisane w punkcie 5 i dostarczenie ww. kodu rabatowego
  7. Klient uzyskuje prawo do obniżenia kwoty do zapłaty za stworzone zamówienie o 25% w przypadku, gdy uzyskany w wiadomości prywatnej, kod rabatowy zostanie wpisany na podstronie realizacji zamówienia
  8. Kod rabatowy można wykorzystać w terminie 24.10.2021 13:00 do 31.10.2021 23:59
  9. Kod obniża wszystkie produkty z kategorii DLA PSA z wyłączeniem produktów objętych innymi promocjami.
  10. Każdy Klient oraz konto w serwisie Instagram może skorzystać z promocji jeden raz w trakcie jej trwania. Liczone jest pierwsze zdjęcie spełniające warunki Promocji.
  11. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
  12. Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w Regulaminie i je akceptuje, a także zobowiązuje się ich przestrzegać.
  13. Wszelkie reklamacje w zakresie Promocji należy przesyłać na adres mailowy kontakt@stacjazwierzak.pl nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej.
  14. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 31 dni od daty otrzymania reklamacji.
  15. Organizator poinformuje Klienta o decyzji i wyniku reklamacji wysyłając odpowiedź na adres email z którego reklamacja została wysłana.
  16. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.).
  17. Regulamin Promocji dostępny jest na Stronie Internetowej Organizatora.
  18. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Klientów z uczestnictwa w Akcji lub dopuszczających do udziału w Akcji.
  19. W przypadku kwestii spornych decyzja wydana przez Stacja Zwierzak jest wiążąca. 
  20. Przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów, nie będą brane pod uwagę nieznajomość lub niezrozumienie przez Klienta postanowień Regulaminu.
  21. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Regulaminu, Organizator ma prawo natychmiast zamknąć konto takiego Klienta, wykluczyć go z dalszej możliwości zamówień lub też z udziału z dalszych promocji.
  22. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Klienta z uczestnictwa w Akcji oraz anulowania korzyści dodatkowej związanej z udziałem w Promocji w szczególności w następujących przypadkach:
   1. naruszenia postanowień Regulaminu,
   2. podjęcia przez Klienta działań mających na celu ominięcie wymagań określonych w Regulaminie dla uczestnictwa w Akcji lub w przypadku stosowania jakichkolwiek innych praktyk mających cechy wyłudzenia korzyści.