Powrót do szkoły nie musi być straszny!
O ile wracasz tam razem ze swoim uśmiechniętym pupilem!


A o jego uśmiech MY już zadbamy! MY! Stacja Zwierzak!

Ach! No i oczywiście dla tych, którzy szkołę mają już dawno za sobą... Wam i Waszym portfelom również sprawimy uśmiech...

Z kodem rabatowym STACJASZKOLA!Powrotdoszkoly_stacjazwierzak.pl

Powrót do szkoły ze Stacją Zwierzak!

Promocja na absolutnie wszystko! 

Cała zawartość koszyka -9%!

Minimalna wartość koszyka 69 zł.

Podaj kod: STACJASZKOLA
 
Regulamin promocji:
  1. Organizatorem promocji pod nazwą “POWRÓT DO SZKOŁY ZE STACJĄ ZWIERZAK” zwanej dalej „Promocją” lub „Akcją”, jest Piotr Grotkowski Sylveon Company z siedzibą w Warszawie przy ul. Chodeckiej 14, lok. 114, o numerze NIP: 5242922935, zwany dalej „Organizatorem” lub „Stacja Zwierzak”. 
  2. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej Organizatora www.stacjazwierzak.pl („Strona Internetowa”) i skierowana jest do użytkowników Strony Internetowej zwanych dalej „Klientami”.  
  3. Regulamin Promocji („Regulamin”) działa w połączeniu z Regulaminem ogólnym sklepu oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 
  4. Promocja jest ograniczona czasowo i obowiązuje w dniach 01.09.2021-05.09.2021.
  5. W Promocji Klient uzyskuje prawo do obniżenia kwoty do zapłaty za stworzone zamówienie o 9% w przypadku gdy:
   1. Zamówienie przekroczy 69 zł.
   2. Kod rabatowy "STACJASZKOLA" zostanie wpisany na podstronie realizacji zamówienia
  6. Każdy Klient może skorzystać z promocji jeden raz w trakcie jej trwania. Liczone jest pierwsze zamówienie spełniające warunki Promocji.
  7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
  8. Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w Regulaminie i je akceptuje, a także zobowiązuje się ich przestrzegać.
  9. Wszelkie reklamacje w zakresie Promocji należy przesyłać na adres mailowy kontakt@stacjazwierzak.pl nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej.
  10. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 31 dni od daty otrzymania reklamacji.
  11. Organizator poinformuje Klienta o decyzji i wyniku reklamacji wysyłając odpowiedź na adres email z którego reklamacja została wysłana.
  12. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.).
  13. Regulamin Promocji dostępny jest na Stronie Internetowej Organizatora.
  14. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Klientów z uczestnictwa w Akcji lub dopuszczających do udziału w Akcji.
  15. W przypadku kwestii spornych decyzja wydana przez Stacja Zwierzak jest wiążąca. 
  16. Przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów, nie będą brane pod uwagę nieznajomość lub niezrozumienie przez Klienta postanowień Regulaminu.
  17. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Regulaminu, Organizator ma prawo natychmiast zamknąć konto takiego Klienta, wykluczyć go z dalszej możliwości zamówień lub też z udziału z dalszych promocji.
  18. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Klienta z uczestnictwa w Akcji oraz anulowania korzyści dodatkowej związanej z udziałem w Promocji w szczególności w następujących przypadkach:
   1. naruszenia postanowień Regulaminu,
   2. podjęcia przez Klienta działań mających na celu ominięcie wymagań określonych w Regulaminie dla uczestnictwa w Akcji lub w przypadku stosowania jakichkolwiek innych praktyk mających cechy wyłudzenia korzyści.