Przyjechała na Stację Lokomotywa!


Po długim czasie oczekiwania - Stacja Zwierzak jest oficjalnie otwarta!

Świętuj razem z nami - w końcu jest co! 

Jest co świętować! Tydzień otwarcia pełen promocji!

W pierwszym tygodniu codziennie nowe promocje,
okazyjne ceny i bonusowe Łapki - nasze punkty lojalnościowe,
których nie znajdziesz nigdzie indziej. Aż kota można dostać!Dzień 1 - Witamy na Stacji

Promocja na absolutnie wszystko! 

Cała zawartość koszyka -15%!

Podaj kod: WSZYSTKIEGONAJLEPSZEGODzień 2 - Wszystkie Łapy w górę

Łapki, nasze unikalne punkty lojalnościowe liczą się podwójnie! 

Za każdą wydaną złotówkę przybijemy Ci dwie Łapki!


Dzień 3 - Instagram Party

Promocja zostanie ogłoszona w okolicy
południa na naszym instagramie.

Obserwuj nas i jej nie przegap!
@stacjazwierzak


Dzień 4 - Żadnego odpoczynku po rozgrzewce

Promocja na absolutnie wszystko! 

Cała zawartość koszyka -10%!

Podaj kod: CZWARTASTACJA


Dzień 5 - PSIątek

Promocja na artykuły dla psów. 

Wszystko z kategorii PSY -10%!

Podaj kod: PSIATEKWEEKENDUPOCZATEK


Dzień 6 - Sobota dzień kota

Promocja na artykuły dla kotów. 

Wszystko z kategorii KOTY -10%!

Podaj kod: SOBOTADZIENKOTA


Dzień 7 - Słodka tajemnica

Promocja zostanie ogłoszona w okolicy
południa na naszym facebooku.

Obserwuj nas i jej nie przegap!
@stacjazwierzakRegulamin promocji:
  1. Organizatorem promocji pod nazwą “TYDZIEŃ OTWARCIA” zwanej dalej „Promocją” lub „Akcją”, jest Piotr Grotkowski Sylveon Company z siedzibą w Warszawie przy ul. Chodeckiej 14, lok. 114, o numerze NIP: 5242922935, zwany dalej „Organizatorem” lub „Stacja Zwierzak”. 
  2. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej Organizatora www.stacjazwierzak.pl („Strona Internetowa”) i skierowana jest do użytkowników Strony Internetowej zwanych dalej „Klientami”.  
  3. Regulamin Promocji („Regulamin”) działa w połączeniu z Regulaminem ogólnym sklepu oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 
  4. Promocja “TYDZIEŃ OTWARCIA” jest ograniczona czasowo i obowiązuje w dniach 23.08.2021-29.08.2021.
  5. Promocja składa się z siedmiu etapów niezależnych od siebie i ograniczonych czasowo do 24 godzin, każdego dnia trwania promocji.
  6. Dnia 23.08.2021 Klient uzyskuje prawo do obniżenia kwoty do zapłaty za stworzone zamówienie o 15% w przypadku gdy:
   1. Zamówienie przekroczy 69 zł.
   2. Kod rabatowy "WSZYSTKIEGONAJLEPSZEGO" zostanie wpisany na podstronie realizacji zamówienia
  7. Dnia 23.08.2021 Klient uzyskuje prawo do obniżenia kwoty do zapłaty za stworzone zamówienie o określoną liczbę procent, oznaczoną w poście na portalu Instagram w przypadku gdy:
   1. Zamówienie przekroczy 50 zł.
   2. Kod rabatowy ogłoszony na portalu Instagram, na profilu @stacjazwierzak zostanie wpisany na podstronie realizacji zamówienia
  8. W przypadku niewykorzystania kodu o którym mowa w punkcie 7, w terminie 23.08.2021 organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wykorzystania kodu do jego pierwszego użycia. 
  9. Dnia 24.08.2021 Klient uzyskuje prawo do podwojenia ilości zdobytych punktów lojalnościowych w przypadku gdy:
   1. Spełnione zostaną warunki standardowe Programu Lojalnościowego Łapki, znajdujące się pod adresem https://stacjazwierzak.pl/news/n/271/Program-Lojalnosciowy-Lapki
   2. Standardowa ilość Łapek zostaje przyznana natychmiastowo po zakupie. Łapki dodatkowe - promocyjne, zostaną dopisane do konta maksymalnie w ciągu 48 godzin od momentu opłaconego zamówienia. 
  10. Dnia 25.08.2021 Klient uzyskuje prawo do skorzystania z oferty promocyjnej ogłoszonej i opisanej na portalu Instagram w przypadku gdy:
   1. Zapoznał się i spełnił warunki określone na oficjalnym profilu @stacjazwierzak na portalu Instagram
  11. Dnia 26.08.2021 Klient uzyskuje prawo do obniżenia kwoty do zapłaty za stworzone zamówienie o 10% w przypadku gdy:
   1. Zamówienie przekroczy 69 zł.
   2. Kod rabatowy "CZWARTASTACJA" zostanie wpisany na podstronie realizacji zamówienDnia
  12. Dnia 27.08.2021 Klient uzyskuje prawo do obniżenia kwoty do zapłaty za stworzone zamówienie o 10% odjęte od produktów z kategorii PSY w przypadku gdy:
   1. Zamówienie przekroczy 69 zł.
   2. Kod rabatowy "PSIATEKWEEKENDUPOCZATEK" zostanie wpisany na podstronie realizacji zamówienia
  13. Dnia 28.08.2021 Klient uzyskuje prawo do obniżenia kwoty do zapłaty za stworzone zamówienie o 10% odjęte od produktów z kategorii KOTY w przypadku gdy: 
   1. Zamówienie przekroczy 69 zł.
   2. Kod rabatowy "SOBOTADZIENKOTA" zostanie wpisany na podstronie realizacji zamówienia
  14. Dnia 29.08.2021 Klient uzyskuje prawo do skorzystania z oferty promocyjnej ogłoszonej i opisanej na portalu Facebook w przypadku gdy:
   1. Zapoznał się i spełnił warunki określone na oficjalnym profilu @stacjazwierzak na portalu Facebook
  15. Każdy Klient może skorzystać z promocji siedem razy w trakcie jej trwania, ale tylko jeden raz dziennie. Liczone jest pierwsze zamówienie spełniające warunki Promocji.
  16. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
  17. Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w Regulaminie i je akceptuje, a także zobowiązuje się ich przestrzegać.
  18. Wszelkie reklamacje w zakresie Promocji należy przesyłać na adres mailowy kontakt@stacjazwierzak.pl nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej.
  19. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 31 dni od daty otrzymania reklamacji.
  20. Organizator poinformuje Klienta o decyzji i wyniku reklamacji wysyłając odpowiedź na adres email z którego reklamacja została wysłana.
  21. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.).
  22. Regulamin Promocji dostępny jest na Stronie Internetowej Organizatora.
  23. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Klientów z uczestnictwa w Akcji lub dopuszczających do udziału w Akcji.
  24. W przypadku kwestii spornych decyzja wydana przez Stacja Zwierzak jest wiążąca. 
  25. Przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów, nie będą brane pod uwagę nieznajomość lub niezrozumienie przez Klienta postanowień Regulaminu.
  26. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Regulaminu, Organizator ma prawo natychmiast zamknąć konto takiego Klienta, wykluczyć go z dalszej możliwości zamówień lub też z udziału z dalszych promocji.
  27. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Klienta z uczestnictwa w Akcji oraz anulowania korzyści dodatkowej związanej z udziałem w Promocji w szczególności w następujących przypadkach:
   1. naruszenia postanowień Regulaminu,
   2. podjęcia przez Klienta działań mających na celu ominięcie wymagań określonych w Regulaminie dla uczestnictwa w Akcji lub w przypadku stosowania jakichkolwiek innych praktyk mających cechy wyłudzenia korzyści.