Dzień KOTA

w STACJAZWIERZAK.PL

Świętuj z nami! 


Kto powiedział, że ważne są tylko te święta, które są w kalendarzach drukowanych?!

Dzień KOTA to ważne święto! 17 lutego święto obchodzone jest w wielu krajach, w tym w Polsce.Świętuj je razem z nami i swoim mruczkiem! 

Uzupełnij zapas saszet, zabawek i innych przysmaków dla kota z rabatem 10% i darmową wysyłką!

A jakby tego było mało dzień kota, to u nas TYDZIEŃ! Promocja trwa od momentu jej ogłoszenia do 20.02.2022 23:59

Toż to prawdziwe świętowanie! Szaleństwo trwaj ;)


dzienkundelka_promocja

TY- Dzień Kota 14-20.02.2022

Promocja na absolutnie wszystko z kategorii KOT! 

Cała zawartość koszyka -10%!

Minimalna wartość koszyka 99 PLN.

Podaj kod: MRUCZEK


Regulamin promocji:
  1. Organizatorem promocji pod nazwą “TY- Dzień Kota” zwanej dalej „Promocją” lub „Akcją”, jest Piotr Grotkowski Sylveon Company z siedzibą w Warszawie, o numerze NIP: 5242922935, zwany dalej „Organizatorem” lub „Stacja Zwierzak”. 
  2. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej Organizatora www.stacjazwierzak.pl („Strona Internetowa”) i skierowana jest do użytkowników Strony Internetowej zwanych dalej „Klientami”.  
  3. Regulamin Promocji („Regulamin”) działa w połączeniu z Regulaminem ogólnym sklepu oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 
  4. Promocja jest ograniczona czasowo i obowiązuje w dniach 14.02.2022 17:00 - 20.02.2022 23:59.
  5. Klient uzyskuje prawo do obniżenia kwoty do zapłaty za stworzone zamówienie o 10% w przypadku, gdy kod rabatowy MRUCZEK zostanie wpisany na podstronie realizacji zamówienia, a wartość zamówienia będzie wynosiła co najmniej 99 PLN.
  6. Klientowi przysługuje również prawo do darmowej wysyłki zamówienia w dniu 17.02.2022 w przypadku spełnienia powyższych warunków. Darmową wysyłkę rozumie się obniżenie kwoty wysyłki Paczkomaty Inpost do 0 PLN.
  7. Kod rabatowy można wykorzystać w okresie trwania promocji
  8. Kod obniża wszystkie produkty z kategorii DLA KOTA z wyłączeniem produktów objętych innymi promocjami.
  9. Każdy Klient może skorzystać z promocji jeden raz w trakcie jej trwania. Liczone jest pierwsze zamówienie spełniające warunki Promocji.
  10. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
  11. Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w Regulaminie i je akceptuje, a także zobowiązuje się ich przestrzegać.
  12. Wszelkie reklamacje w zakresie Promocji należy przesyłać na adres mailowy kontakt@stacjazwierzak.pl nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej.
  13. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 31 dni od daty otrzymania reklamacji.
  14. Organizator poinformuje Klienta o decyzji i wyniku reklamacji wysyłając odpowiedź na adres email z którego reklamacja została wysłana.
  15. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.).
  16. Regulamin Promocji dostępny jest na Stronie Internetowej Organizatora.
  17. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Klientów z uczestnictwa w Akcji lub dopuszczających do udziału w Akcji.
  18. W przypadku kwestii spornych decyzja wydana przez Stacja Zwierzak jest wiążąca. 
  19. Przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów, nie będą brane pod uwagę nieznajomość lub niezrozumienie przez Klienta postanowień Regulaminu.
  20. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Regulaminu, Organizator ma prawo natychmiast zamknąć konto takiego Klienta, wykluczyć go z dalszej możliwości zamówień lub też z udziału z dalszych promocji.
  21. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Klienta z uczestnictwa w Akcji oraz anulowania korzyści dodatkowej związanej z udziałem w Promocji w szczególności w następujących przypadkach:
   1. naruszenia postanowień Regulaminu,
   2. podjęcia przez Klienta działań mających na celu ominięcie wymagań określonych w Regulaminie dla uczestnictwa w Akcji lub w przypadku stosowania jakichkolwiek innych praktyk mających cechy wyłudzenia korzyści.